Ove Berg

  • Født: 15. desember 1945
  • Død: 9. mars 2021

Tenn et lys, del et bilde eller skriv et lite minne her på minnesiden til vår kjære Ove

Program/Minnebok


Program
(klikk for å åpne)