Informasjon

Jon Kongsrud

  • 26.10.1940 - 25.01.2023

Tenn et lys, del et minne eller bilde på minnesiden til vår kjære Jon.

Annonser for Jon Kongsrud

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Gudbrandsdølen Dagningen
31-01-2023