Informasjon

Petter Tyrom

  • 10.06.1953 - 19.06.2023

Tenn et lys, del et minne eller bilde her på minnesiden til vår kjære Petter.

Annonser for Petter Tyrom

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Gudbrandsdølen Dagningen
24-06-2023