Informasjon

Geir Holst Odsæter

  • 23.04.1971 - 19.07.2023

Tenn et lys, del et minne eller bilde her på minnesiden til vår inderlig kjære Geir.

Annonser for Geir Holst Odsæter

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Gudbrandsdølen Dagningen
25-07-2023