Informasjon

Anders Rolighed Wasrud

  • 18.05.1956 - 23.10.2023

Til minne om vår alles kjære Anders

Vår kjære pappa, bror og venn, som forlot oss så altfor raskt. Takk for alt du var. Du etterlater et stort tomrom for alle som kjente deg.

Annonser for Anders Rolighed Wasrud

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Gudbrandsdølen Dagningen
26-10-2023