Informasjon

Guri Slaatsveen

  • 17.06.1928 - 28.12.2023

Tenn et lys eller del et minne her på minneside til vår kjære Guri.

Annonser for Guri Slaatsveen

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Gudbrandsdølen Dagningen
06-01-2024