Informasjon

John Kopperud

  • 29.11.1934 - 10.01.2024

Tenn et lys eller del et bilde her på minnesiden til vår kjære John.

Annonser for John Kopperud

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Gudbrandsdølen Dagningen
13-01-2024
Dødsannonse
Innrykksdato
Romerikes Blad
13-01-2024