Informasjon

John Richard Rundsveen

  • 24.02.1984 - 14.03.2023

Tenn et lys, del et minne eller bilde her på minnesiden til vår umistelige John Richard.

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: