Informasjon

Anders Rolighed Wasrud

  • 18.05.1956 - 23.10.2023

Til minne om vår alles kjære Anders

Vår kjære pappa, bror og venn, som forlot oss så altfor raskt. Takk for alt du var. Du etterlater et stort tomrom for alle som kjente deg.

Bilder


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: