Informasjon

Ole Bjørn Hansen

  • 30.05.1976 - 13.04.2024

Vår største helt og alles kjære

Tenn et lys, del ett minne eller bilde her på minnesiden.

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: