Ove Berg

  • Født: 15. desember 1945
  • Død: 9. mars 2021

Tenn et lys, del et bilde eller skriv et lite minne her på minnesiden til vår kjære Ove

Tenn et lys, del et bilde eller skriv et lite minne her på minnesiden til vår kjære Ove

Bestill blomster