Informasjon

John Richard Rundsveen

  • 24.02.1984 - 14.03.2023

Tenn et lys, del et minne eller bilde her på minnesiden til vår umistelige John Richard.

Tenn et lys, del et minne eller bilde her på minnesiden til vår umistelige John Richard.
Bestill blomster Blomster