Informasjon

Guri Slaatsveen

  • 17.06.1928 - 28.12.2023

Tenn et lys eller del et minne her på minneside til vår kjære Guri.

Tenn et lys eller del et minne her på minneside til vår kjære Guri.
Bestill blomster Blomster