Informasjon

John Kopperud

  • 29.11.1934 - 10.01.2024

Tenn et lys eller del et bilde her på minnesiden til vår kjære John.

Tenn et lys eller del et bilde her på minnesiden til vår kjære John.
Bestill blomster Blomster