Ruth Kopperud

  • Født: 9. september 1933
  • Død: 22. februar 2021
Nordre Ål kirke
Kontakt begravelsesbyrået
Dufseth Gravferd
Lillehammer
61 26 42 50

Om begravelsen til Ruth Kopperud 

Tid og sted for seremonien 05-03-2021 12:30 Nordre Ål kirke

I henhold til gjeldende smittevernregler kan vi kun ha 50 personer tilstede under sermonien i kirken. Vi ber om at dere som ønsker å delta kontakter Hege (47 85 47 25) eller Kjetil (412 86 726) og melder i fra hvor mange som kommer. Vi ønsker at flest mulig som har anledning kan komme.

På grunn av koronasituasjonen er det pr dags dato ikke mulig å arrangere minnesermoni etter kirken. Dette synes vi er veldig trist, men ser på mulighet for å invitere til en slik samling i forbindelse med urnenedsettelsen til våren. Vi håper derfor at flest mulig alikevel deltar i kirken.


Adresse til begravelsesseremonien

Nordre Ål kirke, Blestervegen 1, 2618, Lillehammer